Sở Kế Hoạch Đầu Tư TPHCM

Thông tin liên hệ Sở kế hoạch đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

  • Địa chỉ: 32 Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Số điện thoại: +84 28 3829 3179