Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội

Thông tin liên hệ Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội

  • Địa chỉ: 16 Cát Linh – Quận Đống Đa – Thành phố Hà Nội
  • Tel: 84.24.38256637 Fax: 84.24.38251733

Bản đồ